Львівська обласна Мала академія наук

Науки про Землю

гуртки

Гурток «Економічна географія»

Діяльність гуртка «Економічна географія» спрямована на поглиблення знань учнів з тем суспільно-географічного напрямку.

На заняттях учні знайомляться з новими методами й методикою суспільно-географічних досліджень через вивчення проблем географії населення (депопуляція, старіння населення, міграція, урбанізація, субурбанізація та ін.), економічної географії (децентралізація, трансформація господарства, цифровізація економічного розвитку, формування логістичних центрів й туристичних осередків тощо), соціальної географії (функціонування соціальної інфраструктури, розподіл багатства і бідності, соціальні стереотипи, спосіб життя та ін.) і політичної географії (політичні уподобання, політична поведінка, політичні стереотипи та маніпулювання ними) на локальному, регіональному, глобальному вимірах.

Детально вивчають поляризацію розвитку та внутрішні виклики функціонування як України так і глобальних держав світу. Отримують навики роботи з статистичними матеріалами, картами, ГІС-моделями. Навчаються провадити власні наукові дослідження суспільно-географічного спрямування та оцінювати перспективи їхньої комерціалізації через створення стартапів.            

Гурток «Фізична географія»

На заняттях учні поглиблюють свої знання з гідрології, кліматології та метеорології, геології, що сприяє активізації пізнавальної діяльності школярів,  підвищується їх інтерес до вивчення природничих дисциплін, що   сприяє залученню учнів до пошукової, дослідницької роботи. Слухачі знайомляться з основними науковими дисциплінами фізичної географії: землезнавством, регіональною фізичною географією і ландшафтознавством. Науково-дослідницьку роботу учні мають можливість виконувати в науково-дослідних лабораторіях  географічного та геологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Усіх, хто любить природу, кого хвилює захоплююча праця географа, пов’язана з романтикою мандрівок, кому до душі вдумливий аналіз природних явищ, хто хоче навчитись розшифровувати «письмена Землі» і відчути радість відкриттів – запрошуємо на навчання у гурток «Фізична географія»

Гурток « Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі»

На заняттях гуртка учні дізнаються:

що таке геоінформаційні системи та дистанційне зондування; як супутники, літаки та дрони знімають тисячі зображень Землі щодня; що таке Академія Коперника Європейського космічного агентства і як це може допомогти стати дослідником; навчаться розпізнавати об’єкти на супутникових знімках та зрозуміють як поєднати кольори, щоб побачити те, що не побачиш неозброєним оком.

 Учні ознайомляться з можливостями застосування віртуального глобуса Google Earth Pro, ArcGIS online і ресурсів НАСА, EO Browser, Giovanni з навчальною метою та набудуть геоінформаційних компетентностей через здійснення досліджень із застосуванням ГІС та ДЗЗ.

 Учні  зрозуміють, як завдяки новітнім технологіям можливо дистанційно в реальному часі досліджувати зміни на Землі та створювати наукові проєкти у різних галузях науки.

 Якщо ти мрієш побачити нашу планету з висоти пташиного польоту, досліджувати різні куточки світу не виходячи з дому та проводити  дослідження, тоді реєструйся на навчання у гурток “Геоінформаційні технології та дистанційне зондування Землі”.

Досліджувати – цікаво, і ви в цьому переконаєтеся!

Гурток « Основи наукових досліджень в географії»

Діяльність гуртка спрямована на формування в учнів базових уявлень про сутність географічних досліджень, основні завдання, загальнонаукові та географічні методи досліджень, сферу їх застосування і дослідницькі завдання.

     Учні знайомляться з принципами і правилами організації дослідницької діяльності, формують поняття про науку, науково-дослідницьку діяльність та її основні етапи,  розвивають вміння ставити проблему, формулювати мету і завдання дослідження, оперувати методикою досліджень в обраній галузі науки, що  сприяє розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати здобуті знання на практиці.  

На заняттях гуртка в учнів  формуються  компетентності у процесі засвоєння теоретичних знань про сутність географічних досліджень, їх основні завдання, розуміння фундаментальних закономірностей природи і створення умов для творчого та інтелектуального розвитку особистості в процесі науково-дослідницької роботи.

Індивідуальна робота передбачає консультації з науково-дослідницької роботи, обробку та узагальнення результатів пошуково-дослідницької діяльності, поглиблене вивчення окремих питань у галузі географії, підготовку учнів до різноманітних конкурсів, олімпіад, роботи в бібліотеках, з інтернет-ресурсами тощо.

ЗАПРОШУЄМО УЧНІВ

Відділення створене 2012 року на основі секції географії, яка функціонує у структурі обласної Малої академії наук з 1982 року.

    Голова відділення – професор ЛНУ ім.Івана Франка Олег Шаблій, методист – Любомира Шевчук.

    У відділенні працюють гуртки з фізичної географії, економічної географії, основи наукових досліджень в географії, геоінформаційні  системи та дистанційне зондування Землі.

    Навчання здійснюється у формах: лекцій, семінарських занять, геологічного та географічного практикумів, індивідуальної науково-дослідницької роботи під керівництвом  учених, дистанційного навчання, інтерактивних занять, диспутів, дискусій, навчально-пізнавальних екскурсій.

Школярі поглиблюють знання з географії, ознайомлюються з методами географічних досліджень і особливостями їх застосування, опановують сучасні можливості інтернет – картографії, вивчають точкові, лінійні, ареальні суспільно-географічні об’єкти, методи застосування анкет у процесі суспільно-географічних досліджень, набувають навичок аналізу геопросторової організації суспільства на локальному, регіональному та глобальному рівнях тощо. Учні ознайомлюються з можливостями застосування віртуального глобуса Google Earth Pro, ArcGIS online і ресурсів НАСА, EO Browser, Giovanni з навчальною метою та довідуються, як завдяки новітнім технологіям можливо дистанційно в реальному часі досліджувати зміни на Землі та створювати наукові проєкти у різних галузях науки.

  Наукові дослідження з географії та геології учні виконують  за такими напрямами: географія та ландшафтознавство; геологія, геохімія та мінералогія; кліматологія та метеорологія; гідрологія. Базовими для діяльності відділення є географічний та геологічний факультети ЛНУ ім. Івана Франка.

Mission

Запрошуємо у секцію Науки про Землю

 

Секція працює на базі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Голова секції – Олег Іванович Шаблій, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчаючись в  наших гуртках учні мають змогу поглибити знання з географії та геології, розкрити і вдосконалити свої здібності, слухати захоплюючі і змістовні лекції викладачів факультету, виконати перші наукові дослідження під керівництвом науковців факультету.

Наші учні мають доступ до лабораторій географічного та геологічного факультетів, можуть знайомитися і вивчати колекції мінералогічного, палеонтологічного та музею рудних формацій.

Гуртківці вчаться моделювати геологічні процеси в комп’ютерному класі, здійснюють експериментальні дослідження в лабораторіях кафедр геології корисних копалин, мінералогії, петрографії, історичної геології тощо.

Учні секції беруть активну участь в обласних та Всеукраїнських турнірах юних географів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, науково-практичних конференціях присвячених видатним постатям географічної науки, інтернетолімпіадах, засіданнях Євро клубу, культурно-масових заходах обласної МАН

our teachers

Знайомтесь з нашими викладачами

Шевчук Любомира Григорівна

Шевчук Любомира Григорівна

методист відділення Наук про Землю, керівник гуртків "Фізичної географії", "Основ наукових досліджень географії", "Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі"

 тел.(032)-261-22-58

Котик Любов Іванівна

Котик Любов Іванівна

керівник гуртка економічна географія

There are no upcoming events at this time

i

Blog

Наші Новини та Оголошення

Львівська обласна Мала академія наук запрошує на Літню школу з німецької мови «Sommersprachklub in MAN”

Львівська обласна Мала академія наук запрошує на Літню школу з німецької мови «Sommersprachklub in MAN”

Цього літа Ви не будете вивчати складні граматичні конструкції, а будете долати мовний бар’єр, адже формат цієї літньої школи – німецькомовний розмовний клуб! Ми говоритимемо на цікаві та актуальні теми – питання різних інтересів, екологія, культурне життя, подорожі,...

13 – 17 червня – Львівська обласна Мала академія наук  проводять літню on-line школу “VEKTOR твого розвитку” для учнів 8-10 класів закладів загальної середньої освіти м. Львова та області.

13 – 17 червня – Львівська обласна Мала академія наук проводять літню on-line школу “VEKTOR твого розвитку” для учнів 8-10 класів закладів загальної середньої освіти м. Львова та області.

Тут ти зможеш ближче познайомитись із захоплюючим світом професій майбутнього і тенденцій сьогодення, отримати ключові навички тайм-менеджменту, дізнатись про цікаві бізнес книги, економічні професії та отримати навички пошуку інформації з провідними фахівцями....

☀️”Літо інтелекту” ☀️ скоро – поспішайте зареєструватися!  Запрошуємо учнів 7-11 класів у літні школи  програмування!!!

☀️”Літо інтелекту” ☀️ скоро – поспішайте зареєструватися! Запрошуємо учнів 7-11 класів у літні школи програмування!!!

«Програмування мовою Python» , 7-9 клас Детальніше https://forms.gle/g4TvvHwZXoMShJbB9 «Вебпрограмування (HTML+CSS+JavaScript)», 8-11 клас Детальніше https://forms.gle/31LyzZaCsJ24aErx5 «Програмування мовою С++», 9-11 клас Детальніше...

років

переможців та призерів

випускники

відділень та студій

Наші Контакти

Адреса:вул. Коперника, 42, 3-ій поверх, м.Львів, 79000

Методисти: (032)-261-23-38
Директор: (032)-225-56-81
Очно-дистанційна школа: (032)-261-22-58

Email: oman.lviv@gmail.com