Обласний Інтернет-турнір
з природничих дисциплін "Відкрита природнича демонстрація" - 2018 р.

Завдання дистанційного туру Інтернет-турніру

ХІМІЯ

 

 


Завдання №1.    

Перегляньте демонстрацію.
Процес, що відбувається на відео часто застосовують в органічному синтезі. В цьому експерименті він був застосований для одержання чистого 4-гідроксибензальдегіду.
- Наведіть структурну формулу 4-гідроксибензальдегіду.
- Дайте визначення процесу, що відбувається на відео.
- Для чого він застосовується?
- Як залежить форма та розмір утворених кристалів 4-гідроксибензальдегіду від швидкості зміни температури в колбі?


Завдання №2.    

Перегляньте демонстрацію.
На відео Ви можете побачити як невідомий метал горить в «сухому льоді».
- Спробуйте здогадатись що це за метал.
- Напишіть рівняння реакцій, що спостерігаєте на відео.
- Що таке «сухий лід»?
- Де його застосовують?


Завдання №3.    

Перегляньте демонстрацію.
На відео показана реакція між двома простими речовинами.
- Спробуйте здогадатись, що це за речовини.
- Запишіть рівняння реакції, що відбувається на відео. Відповідь аргументуйте.Завдання №4.    

Перегляньте демонстрацію.
- Дайте визначення процесу, що відбувається на відео.
- Запишіть рівняння реакції, якою цей процес супроводжується.
- Яку функцію виконують олівці? Чи можна олівці замінити палочками для суші? А залізними цв’яхами? Чому?Завдання 1-4 – по 5 балів